LPG Endermologie

Endermologie® är det lyckade resultatet av högteknologisk fransk forskning. Tekniken har under flera år med framgång använts i Frankrike. Numera tillämpas metoden på många håll i övriga världen, t ex i Europa och USA. Den är CE-märkt och FDA- (food and drug administration) godkänd. Man räknar med att ca 80 000 personer per dag, runt om i världen, behandlas med maskiner från LPG Systems®.

Vad innebär Endermologie®?

Endermologie är namnet på den behandling med LPG-Keymodel som, utan smärta eller kirurgiska ingrepp, kan avlägsna envisa celluliter och besvärande fettdepåer från mage, "ridbyxlår" eller stjärtpartiet, och slapp hud kan stramas upp.
Endermologie® kan också vara ett bra alternativ till fettsugning. Detta för alla de personer som tvekar inför ett kirurgiskt ingrepp eller för dem, som av olika anledningar, inte anses som lämplig för fettsugning.

Vad gör LPG-Keymodel maskinen?

Tekniken bygger på en unik, patenterad metod. Maskinen som används är en speciell teknisk apparat som behandlar bindväven i huden och underhudsfettet.
Två motoriserade rullar som arbetar ihop med ett undertryck, i en lufttät kammare, skapar en våg som viker upp/slätar ut huden.
Vågen rullas framåt och bakåt av det motoriserade behandlingshuvudet (djup bindvävsmassage). Beroende på vilket program man väljer på maskinen kan man få konstant eller rytmisk aspiration som också regleras i styrka efter hudtyp och tjocklek. Man ställer också in olika fart på rullarna och på så sätt uppnås olika intensitet och rörelser i huden. På detta sätt öppnas blod- och lymfkärl upp i hud och underhudsfettet. Cirkulationen kommer igång rejält och på så sätt minskar man eventuella vätskeansamlingar som kan finnas här. Slaggprodukter och gifter dräneras ut och försvinner. Behandlingen påverkar också fettcellerna att komma i lipolys, vilket betyder att de släpper ifrån sig lagrad energi. På detta sätt minskas fettcellerna i omfång och fettdepåerna krymper. Detta främjar en fortsatt bättre cirkulation och ett långvarit resultat. Collagen och Elastin i huden påverkas också positivt och detta leder till en smidigare och fastare hud.

Varför är Endermologie® så effektiv mot celluliter?

Förtätad bindväv tillsammans med dålig blodcirkulation är den huvudsakliga orsaken till att kroppen bildar sk cellulit hud. Endermologie® är därför mycket effektivt, kanske den effektivaste behandlingen mot detta problem. Behandlingen skulpterar din kropp och ger ett synbart resultat såsom förbättrad hudstruktur och en uppstramning av huden Dessutom är det en mycket skön, avkopplande och smärtfri behandling. Varje behandling tar 35 minuter och resultat kan ses efter ca 5-8 ggr. En grundbehandling för celluliter är 14-20 ggr och utförs 2 ggr/vecka. Behandlingsresultatet kan sedan underhållas ca 1 ggr/månad.

Före och efter kirurgi

Även före och efter en fettsugningsoperation kan tekniken vara effektiv. Många plastikkirurger världen över använder denna metod, före ingreppet, för att förbättra cirkulationen i fettdepåer och, efteråt, för att dränera ut vätska och minska svullnad och smärta. I ett senare skede kan metoden användas för att reducera eventuella ojämnheter som kan uppkomma i samband med fettsugning.
Även före och efter annan kirurgi, som involverar huden och dess cirkulation, fungerar metoden på samma sätt med förbättrad cirkulation och dränering av vätska och blodansamlingar. Detta leder till minskad svullnad, smärta och en snabbare återhämtning.

Andra behandlingsområden

Tekniken är dessutom en effektiv och välgörande behandling mot andra fysiska problem orsakade av olika cirkulationsstörningar, såsom muskelvärk, spänningshuvudvärk, ledvärk, stelhet, svullnader mm. Även Fibromyalgi- och Sclerodermipatienter kan med fördel behandlas. Problem med ärr vävnad i huden kan också behandlas. Ärren kan göras mjukare och mindre nedbundna. På så sätt reduceras stramningar som ger ökad rörlighet och minskad smärta samt ett bättre kosmetiskt resultat t ex vid brännskadeärr och Dupuytrens kontraktur.

Endermologie® cellulitbehandling

 • Reducerar celluliter
 • Ökar fettförbränningen
 • Gör huden mjukare och slätare
 • Skalar av döda hudceller och gör huden smidigare och fastare
 • Förättrar lymfdränaget

Endermologie® behandlingsindikationer

 • Huvudvärk och migrän
 • Ärr vävnad
 • Lymfödem
 • Sclerodermi
 • Fibromyalgi
 • Muskelsmärtor
 • Sport - uppvärmning, återhämtning
 • Skador - dränering, cirkulation (muskelbristningar, ligament, tendiniter)

Enstaka behandlingar 895:-